Częste pytania

Jak korzystać z apteki należącej do spółki Manamedica za pośrednictwem pracowników ośrodka?

Co zrobić, żeby wpisać pacjenta w kolejkę osób oczekujących na przyjęcie do ośrodka?

Jak wyglądają formalności związane z przyjęciem do Dębowego Parku?

Co jest zawarte w cenie pobytu?

Czy pobyt w ośrodku jest refundowany przez NFZ?

W jakim stanie zdrowotnym przyjmujemy pensjonariuszy?