Plenerowo wśród zwiarząt

Nasi pensjonariusze uwielbiaja zwiarzęta. Tym razem mieli możliwość spotkać żółwia i psy. Szybko odnaleźli się w swoim towarzystwie. Duża w tym zasługa Cziki, Kulki i Tuptusia... Dziekujemy

Nasi pensjonariusze uwielbiaja zwiarzęta. Tym razem mieli możliwość spotkać żółwia i psy. Szybko odnaleźli się w swoim towarzystwie. Duża w tym zasługa Cziki, Kulki i Tuptusia... Dziekujemy