Wielospecjalistyczna przychodnia lekarska

Uprzejmie informujemy, że nasi pensjonariusze mają już ułatwiony dostęp do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistów.
Przychodnia lekarska nr 1 została otwarta.
Na zdjęciu widoczne są drzwi przejściowe z przychodni do Dębowego Parku.

Błąd | Dębowy Park - ośrodek pielęgnacyjno rehabilitacyjny Wołów

Błąd

Wystąpił niespodziewany błąd. Proszę spróbować później.