Rehabilitacja

Działalność Dębowego Parku opiera się na połączeniu opieki pielęgnacyjno-lekarskiej z szeroko pojętą rehabilitacją:

 1. Opiekujemy się pacjentami ze schorzeniami następującego typu:
  1. z chorobami przewlekłymi
  2. w podeszłym wieku i zniedołężnianymi
  3. niepełnosprawnymi ruchowo
  4. z odleżynami
  5. przewlekłymi ranami
  6. owrzodzeniami
  7. wymagającymi całodobowej opieki
  8. po udarach mózgowych i z innymi schorzeniami neurologicznymi wymagającymi intensywnej rehabilitacji kilka godzin dziennie
 2. Rehabilitujemy używając m.in.:
  1. Kinezyterapii, w skład której wchodzą:
   1. masaż leczniczy,
   2. ćwiczenie czynne i bierne,
   3. uruchamianie np. po udarach,
   4. nauka chodzenia,
  2. rehabilitacji poudarowej, wykonywanej przy pomocy UGUL (Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego)
  3. światłolecznictwa:
   1. lampy Sollux z filtrem niebieskim i czerwony (służącym do leczenia odleżyn)
   2. laseroterapii
  4. magnetoterapii
  5. elektroterapii z użyciem wszystkich rodzajów prądu,
  6. krioterapii, leczącej głównie zespoły bólowe stawów i kręgosłupa
 3. Świadczymy także usługi w ramach terapii zajęciowej.
  Świadczymy komplet zabiegów rehabilitacyjnych wymaganych przez NFZ do rehabilitacji ambulatoryjnej i oddziałów szpitalnych rehabilitacyjnych, za wyjątkiem hydroterapii.

  Naszymi pensjonariuszami opiekują się:

  • 2 mgr rehabilitacji
  • pielęgniarki
  • opiekunki medyczne i osób starszych
  • logopeda
 4. Unikalną zaletą Dębowego Parku jest autentyczna możliwość skorzystania z szeregu lekarzy różnych specjalności w ramach pobytu. W razie zaistniałej potrzeby gwarantujemy konsultacje lekarzy specjalności takich jak:
  • neurolog
  • psychiatra
  • lekarz chorób wewnętrznych