Pracownicy

Agnieszka Okienko

Kierownik

Osoba odpowiedzialna za sprawowanie bieżącego nadzoru nad pracą personelu medycznego i opiekuńczego oraz za przyjmowanie nowych pensjonariuszy do ośrodka, kontakt z rodzinami.

Magdalena Okienko

Pracownik administracyjny

Osoba odpowiedzialna za wystawianie faktur, kontrolę bieżącej dokumentacji oraz płatności, kontakt z rodzinami w obszarze księgowości.

Krystyna Bezak

pielęgniarka

Osoba odpowiedzialna za sprawowanie opieki medycznej nad pensjonariuszami

Dorota Pawlik

mgr. Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie szeroko pojętej rehabilitacji dostosowywanej indywidualnie do stanu zdrowia każdego z naszych pensjonariuszy.

Barbara Szpakowska

Asystent terapeuty zajęciowego

Osoba odpowiedzialna za sprawowanie bieżącej opieki nad podopiecznymi ośrodka

Klaudia Bukowska

Opiekunka

Osoba odpowiedzialna za sprawowanie bieżącej opieki nad podopiecznymi ośrodka.

Ewa Dominiczak

Opiekunka

Osoba odpowiedzialna za sprawowanie bieżącej opieki nad podopiecznymi ośrodka.

Grażyna Antonowicz

Opiekunka

Osoba odpowiedzialna za sprawowanie bieżącej opieki nad podopiecznymi ośrodka.

Teresa Kubiak

Opiekunka

Osoba odpowiedzialna za sprawowanie bieżącej opieki nad podopiecznymi ośrodka.

Małgorzata Mickiewicz

Opiekunka

Osoba odpowiedzialna za sprawowanie bieżącej opieki nad podopiecznymi ośrodka.