Anna Bielecka

Osoba odpowiedzialna za sprawowanie bieżącej opieki nad podopiecznymi ośrodka.

Funkcja: 
Opiekunka