Pracownicy

Joanna Krawiec

Opiekunka

Osoba odpowiedzialna za sprawowanie bieżącej opieki nad podopiecznymi ośrodka.

Edyta Lis

Opiekunka

Osoba odpowiedzialna za sprawowanie bieżącej opieki nad podopiecznymi ośrodka.

Anna Bielecka

Opiekunka

Osoba odpowiedzialna za sprawowanie bieżącej opieki nad podopiecznymi ośrodka.

Henryk Kowalski

Konserwator

Osoba odpowiedzialna za konserwacje i naprawy sprzętu.